Privacy verklaring

Privacyverklaring
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters

U mag verwachten dat Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters, zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens.
Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik. Openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Ieder bestuurslid is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met de persoonsgegevens ondersteund het privacy beleid van Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters naar beste weten en kunnen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer met tenaamstelling*

*Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw lidmaatschap. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te informeren over activiteiten op de vereniging
• Het afhandelen van een betaling of automatische incasso
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Denk hierbij aan:
• banken
• administratiekantoor
• KNHS

Beveiliging
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hendrieke Jonkers.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

Contactgegevens
Paardensportvereniging en Ponyclub de Schaapskooiruiters
Krimpenbos 15
8191 KL Wapenveld

Email: info@schaapskooiruiters.nl
KvK nummer: 40101048