Lid worden

Als je lid wilt worden van Paardensport Vereniging & Pony Club De Schaapskooiruiters dan is het mogelijk eerst vier lessen mee te rijden om te kijken hoe het gaat. Na deze vier lessen is het nog mogelijk om op te zeggen als het niet bevalt, zonder dat er contributie in rekening wordt gebracht.

Als je niets van je laat horen ben je na 1 maand definitief lid van onze Paardensport Vereniging of Pony Club.

Contributie:
De contributie voor paardenleden bedraagt: € 65,- per kwartaal
De contributie voor ponyleden bedraagt: € 55,- per kwartaal
De contributie voor kleuterleden bedraagt: € 12,50 per kwartaal
Administratiekosten: € 25,- éénmalig per nieuw lidmaatschap

Contributie wordt jaarlijks automatisch op basis van indexering aangepast.

Deze contributiegelden dienen per kwartaal te worden voldaan. De leden krijgen hiervan na afloop van het kwartaal een rekening. We verzoeken leden een formulier voor automatische incasso af te geven betreffende deze betalingen. Je hoeft dus verder niets te doen het wordt gewoon van je bankrekening afgeschreven. Het is verplicht om je als lid van de KNHS in te schrijven vanaf de eerste keer dat je rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van de vereniging. Dit i.v.m. de ongevallen/schadeverzekering. Voor kosten en de reglementen van de KNHS zie de site. Het inschrijven moet middels een inschrijfformulier dat hier te downloaden is. Vermeld hierop duidelijk de datum van de eerste keer dat je komt rijden.

Inschrijfformulier De Schaapskooiruiters

Onze vereniging bestaat uit leden, ere-leden en donateurs. Het is mogelijk om tegen een zelf te bepalen bedrag met een minimum van € 12,50 per jaar donateur te worden.