Lid worden

Als je lid wilt worden van Rijvereniging of Ponyclub De Schaapskooiruiters, dan kun je eerst vier ‘proef’ lessen mee te rijden om te kijken hoe het gaat. Na deze vier lessen is het nog mogelijk om op te zeggen als het niet bevalt, zonder dat we contributie in rekening brengen. Als je niets van je laat horen, ben je na 1 maand definitief lid van onze ponyclub of rijvereniging.

  • De contributie voor paardenleden is 70 euro per kwartaal.
  • De contributie voor ponyleden is 60 euro per kwartaal.
  • De contributie voor kleuterleden is 60 euro per kwartaal (wel les).
  • De contributie voor kleuterleden is 12,50 euro per kwartaal (geen les).

De contributie passen we jaarlijks automatisch aan op basis van indexering . Aan het begin van elk kwartaal incasseren we de contributie . Op het inschrijfformulier verzoeken we nieuwe leden  toestemming te geven voor een automatische incasso van de contributie. Dan schrijven we de contributie automatisch van je bankrekening af.

Aanmelden

Om je aan te melden als lid van onze vereniging, dien je een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kun je downloaden via de onderstaande link. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar aan de bar in de kantine. Graag onderstaand formulier volledig en ondertekend digitaal sturen naar het e-mailadres schaapskooiruiters@outlook.com of per post sturen naar:
RV & PC De Schaapskooiruiters
p/a Rooboerskamp 56
8181 TR Heerde
Zet je duidelijk op het inschrijfformulier de datum dat je voor het eerst wilt meerijden in de les?
Voor het rijplezier en de veiligheid van al onze leden, hebben wij huisregels opgesteld. Hierin staan naast een aantal gedragsregels, allerlei algemene informatie over onze vereniging. Als (aanstaand) lid word je geacht op de hoogte te zijn van deze huisregels. Via de onderstaande link kun je de huisregels downloaden.

Via De Schaapskooiruiters ben je lid van de KNHS (dit is verplicht). Dit geldt vanaf de eerste keer dat je bij ons rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van onze vereniging. Dat heeft te maken met de ongevallen/schadeverzekering. De jaarlijkse KNHS-basisafdracht is voor pony- en paardenleden 26,25 euro. Het digitale informatieblad van de KNHS (de Paard & Sport) ontvang je gratis bij het lidmaatschap. De jaarlijkse kosten voor een startkaart paarden en voor een startkaart pony’s, staan in de Tarievenlijst van de KNHS. Klik hier voor de geldende Tarievenlijst van de KNHS of ga naar www.knhs.nl .

Kleuterleden

Het is ook mogelijk om kleuterlid te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar komen hiervoor in aanmerking. Kleuterleden die niet aan de ‘kabouter’ les meedoen, maar wel gebruikmaken van de clubfaciliteiten, betalen tot hun 6e verjaardag 12,50 euro per kwartaal. Lessende kleuterleden betalen 60 euro per kwartaal.

Ereleden en donateurs

Onze vereniging bestaat uit leden, ereleden en donateurs. Het is mogelijk om tegen een zelf te bepalen bedrag met een minimum van 12.50 euro per jaar, donateur te worden.

Afmelden

Wil je jouw lidmaatschap beëindigen? Dat doe je door schriftelijk (per e-mail) de reden van afmelden door te geven voor de 1e van het volgende kwartaal. Dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of voor 1 oktober.