Lid worden

Als je lid wilt worden van Rijvereniging of Ponyclub “De Schaapskooiruiters” dan is het mogelijk eerst vier ‘proef’ lessen mee te rijden om te kijken hoe het gaat.
Na deze vier lessen is het nog mogelijk om op te zeggen als het niet bevalt, zonder dat er contributie in rekening wordt gebracht.
Als je niets van je laat horen, ben je na 1 maand definitief lid van onze ponyclub of rijvereniging.

* De contributie voor paardenleden bedraagt: € 65,- per kwartaal
* De contributie voor ponyleden bedraagt: € 55,- per kwartaal
* De contributie voor kleuterleden bedraagt: € 55,- per kwartaal (wel les)
* De contributie voor kleuterleden bedraagt: € 12,50 per kwartaal (geen les)

De contributie wordt jaarlijks automatisch op basis van indexering aangepast. Aan het begin van elk kwartaal wordt de contributie geïncasseerd.
Op het inschrijfformulier worden nieuwe leden verzocht hun toestemming te geven voor een automatische incasso van de contributie.
Dan wordt de contributie automatisch van je bankrekening afgeschreven.

Aanmelden
Klik hier voor het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar aan de bar in de kantine. Graag dit formulier volledig en ondertekend digitaal sturen naar: schaapskooiruiters@outlook.com of per post sturen naar:
RV & PC De Schaapskooiruiters
Krimpenbos 15
8191 KL Wapenveld
Vermeld duidelijk op het inschrijfformulier de datum van de eerste keer dat je komt rijden.

Via De Schaapskooiruiters ben je lid van de KNHS (dit is verplicht). Dit geldt vanaf de eerste keer
dat je bij ons rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van onze vereniging. Dit is in verband met de ongevallen/schadeverzekering. De jaarlijkse KNHS-basisafdracht bedraagt voor pony- en paardenleden € 25,75. Het digitale informatieblad van de KNHS, de “Paard & Sport” ontvang je gratis bij het lidmaatschap. De jaarlijkse kosten voor een startkaart paarden en voor een startkaart pony’s, staan in de Tarievenlijst van de KNHS. Klik hier voor de geldende Tarievenlijst van de KNHS of ga naar www.knhs.nl .

Kleuterleden
Het is ook mogelijk om kleuterlid te worden. Hiervoor komen kinderen in aanmerking die jonger zijn dan 6 jaar. Kleuterleden die niet aan de ‘kabouter’ les meedoen, maar wel gebruikmaken van de clubfaciliteiten, betalen tot hun 6e verjaardag € 12,50 per kwartaal. Lessende kleuterleden betalen € 55,- per kwartaal.

Ere-leden en donateurs
Onze vereniging bestaat uit leden, ere-leden en donateurs. Het is mogelijk om tegen een zelf
te bepalen bedrag met een minimum van € 12.50 per jaar, donateur te worden.

Afmelden
Wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dien je dat schriftelijk (per e-mail) te doen met opgaaf van reden, voor de 1e van het volgende kwartaal. Dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of voor 1 oktober.