Lid worden

Als je lid wilt worden van Rijvereniging of Ponyclub “De Schaapskooiruiters” dan is het mogelijk eerst vier ‘proef’ lessen mee te rijden om te kijken hoe het gaat. Na deze vier lessen is het nog mogelijk om op te zeggen als het niet bevalt, zonder dat er contributie in rekening wordt gebracht. Als je niets van je laat horen, ben je na 1 maand definitief lid van onze ponyclub of rijvereniging.

* De contributie voor ponyleden bedraagt: € 55,- per kwartaal
* De contributie voor paardenleden bedraagt: € 65,- per kwartaal
* De contributie voor kleuterleden bedraagt: € 12,50 per kwartaal
Administratiekosten : € 25,- éénmalig per nieuw lidmaatschap.

De contributie wordt jaarlijks automatisch op basis van indexering aangepast. Aan het begin van elk kwartaal wordt de contributie geïncasseerd. Op het inschrijfformulier worden nieuwe leden verzocht hun toestemming te geven voor een automatische incasso van de contributie. Dan wordt de contributie automatisch van je bankrekening afgeschreven.

Via De Schaapskooiruiters ben je lid van de KNHS (dit is verplicht). Dit geldt vanaf de eerste keer dat je bij ons rijdt, ook al ben je dan nog niet definitief lid van onze vereniging. Dit is in verband met de ongevallen/schadeverzekering. De jaarlijkse KNHS-basisafdracht bedraagt voor pony- en paardenleden € 25,-. Het informatieblad van de KNHS, de “Paard & Sport” ontvang je gratis bij het lidmaatschap. De kosten een startkaart paarden is € 114,75 per jaar en voor startkaart pony’s betaal je € 90,- per jaar. Er vindt geen restitutie plaats indien men eerder het lidmaatschap van de KNHS opzegt. Klik hier voor de geldende Tarievenlijst van de KNHS of ga naar www.knhs.nl .

Het inschrijven moet middels een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is aan de bar in de kantine. Tevens is dit formulier digitaal te vinden op de website van De Schaapskooiruiters. Vermeld hierop duidelijk de datum van de eerste keer dat je komt rijden.

Kleuterleden
Het is ook mogelijk om kleuterlid te worden. Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar mogen nog niet aan de clublessen meedoen, maar als kleuterlid mogen ze dan wel gebruik maken van de faciliteiten van De Schaapskooiruiters, waaronder het kopen van een sleutel voor het gebruik van de binnenbak.

Ere-leden en donateurs
Onze vereniging bestaat uit leden, ere-leden en donateurs. Het is mogelijk om tegen een zelf te bepalen bedrag met een minimum van € 12,50 per jaar, donateur te worden.