Bestuur

Het bestuur van De Schaapskooiruiters bestaat momenteel uit de volgende mensen;

Voorzitter                                   Fred Schoenman
Vice – voorzitter                          Lucette Tellegen
Secretaresse                              Benthe Vermeulen
Penningmeester                          Willem Jonkers
Algemeen bestuursleden              Sander Bronsink

Annette van den Akker
Gerda Schaftenaar