Terug naar Vereniging

Bestuur

Het bestuur van De Schaapskooiruiters bestaat momenteel uit de volgende mensen;

Voorzitter  Fred Schoenman
Vice – voorzitter  Lucette Tellegen
Secretaris  Hendrieke Jonkers
Penningmeester  Willem Jonkers
Algemeen bestuursleden  Ronnie Stegeman
  Jan de Weerdt
  Gerda Schaftenaar