Bestuur

Het bestuur van De Schaapskooiruiters bestaat momenteel uit de volgende mensen;

Voorzitter                                  Fred Schoenman
Vice – voorzitter                       Lucette Tellegen
Secretaris                                 Hendrieke Jonkers
Penningmeester                      Willem Jonkers
Algemeen bestuursleden        Ronnie Stegeman, Jan de Weerdt, Gerda Schaftenaar