Bestuur

Het bestuur van De Schaapskooiruiters bestaat momenteel uit de volgende mensen;

Voorzitter                                  Fred Schoenman
Vice – voorzitter                        Lucette Tellegen
Secretaris                                 Hendrieke Jonkers
Penningmeester                       Willem Jonkers
Algemeen bestuursleden         Ronnie Stegeman

Jan de Weerdt
Gerda Schaftenaar